Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba Abstract   PDF (Slovak)
Mária Mulíková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. (Ed.). 2016. Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Cmorejová
 
Vol 6, No 1 (2017) KOPČÁKOVÁ, S., MAKKY, L. (eds.). 2017. 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove: Studia Aesthetica XVI Abstract   PDF (Slovak)
Libor Fridman
 
Vol 7, No 1 (2018) KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII. Abstract   PDF (Czech)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 11, No 1 (2022): Aesthetics in Korea. Traditions and Perspectives Korean Aesthetic Consciousness and Colour Preference in Clothing Style Abstract   PDF (English)
Nakyung Shin
 
Vol 2, No 1 (2013) Kritická analýza existencie (pojmu) „pravekého umenia“ Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 7, No 1 (2018) KUŠNÍROVÁ, Eva (2017): The Theatre of Particular Features. Theatre Ensemble Hviezdoslav Spišská Nová Ves. Abstract   PDF (Slovak)
Pavol Zubal
 
Vol 8, No 2 (2019) Kvokačka, A. – Migašová, J.: Súradnice estetiky, umenia a kultúry IV: Študovať estetiku: koncepcie, stratégie a súvislosti štúdia estetiky na Slovensku a v zahraničí Abstract   PDF (Slovak)
Sandra Zákutná
 
Vol 4, No 1 (2015) Langerovej estetika: reflexie v dejinách európskej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Agáta Košičanová
 
Vol 12, No 1 (2023): Aesthetic Crossroads 4 Living the Ageing Abstract   PDF (English)
Ken-ichi Sasaki
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Living with Urban Everyday Technologies Abstract   PDF (English)
Sanna Lehtinen
 
Vol 7, No 2 (2018) MAKKY, L. (2017): The Image, Art and Culture of Iron Age in Slovakia: Artistic and Aesthetic Approach Abstract   PDF (SLOVAK)
Jana Migašová
 
Vol 8, No 2 (2019) MAKKY, Lukáš (2019): Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. [From the Beginning til the End and Beyond: The Art in Definitional Coordinates] Abstract   PDF (English)
Jana Migašová, Peter Gurský
 
Vol 11, No 1 (2022): Aesthetics in Korea. Traditions and Perspectives Marginalia to the Figure of the Jester in the Arcinarratives. Thematological-Cultural Contexts Abstract   PDF (Slovak)
Bernadette Pažitná
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads MARKOVIČ, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Abstract   PDF (SLOVAK)
Nina Kollárová
 
Vol 4, No 2 (2015) Medzi súradnicami prózy, histórie a literárnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Viera Žemberová
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Mental Files and the Theory of Fiction: A Reply to Zoltán Vecsey Abstract   PDF (English)
Eleonora Orlando
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane MICHALEC, M. 2015. Óda na radosť trochu inak. Úvod k hlavným typom hudobných foriem Abstract   PDF (Slovak)
Anna Babjaková
 
Vol 4, No 2 (2015) Miesto praveku v dejinách a teórii výtvarného umenia 20. storočia v stredoeurópskom priestore Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 1 (2015) MIGAŠOVÁ, J. a MAKKY, L. 2015. Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry Abstract   PDF (Slovak)
Anna Prištiaková
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Modes of Experience: Everyday Aesthetics Between Erlebnis and Erfahrung Abstract   PDF (English)
Giovanni Matteucci, Gioia Laura Iannilli
 
Vol 2, No 1 (2013) Môžeme sa hudby báť? Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Hviščová
 
Vol 8, No 1 (2019) Music, the arts and everyday life experience Abstract   PDF (English)
Slávka Kopčáková
 
Vol 3, No 1 (2014) Musica viva in schola Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 7, No 2 (2018) Musical Idioms as Meaningful and Expressive Constants. Marek Piaček: Apolloopera - A Melodrama about Bombing for the Choir, Actor and Trombone Abstract   PDF (SLOVAK)
Renáta Beličová
 
126 - 150 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>