Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2 (2015) Vizuálna kompozícia farieb ako estetická kvalita filmu Abstract   PDF (Slovak)
Jozef Mergeš
 
Vol 4, No 2 (2015) Vizuálne umenie a obrat k neurovedám Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Ihringová
 
Vol 5, No 1 (2016) Wittgensteinovo chápanie pravidiel v kontexte Kantovej teórie umenia Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 2, No 2 (2013) World New Music Days – festival otvárania brán do sveta Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 8, No 1 (2019) ZAKARIA, F. (2017). In Defence of a Liberal Education Abstract   PDF (Czech)
Lenka Lee
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného (pokračovanie) Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 7, No 1 (2018) “Now lett your constancy your honor prove...”: “Constant Art” of Lady Mary Wroth Abstract   PDF (Czech)
Martina Kastnerová
 
126 - 133 of 133 Items << < 1 2 3 4 5 6