KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII.

Kateřina Dytrtová

Abstract


KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII . Prešov: FF PU. ISBN 978-80-555-1995-1. 321 s. dostupné na: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kopcakova2


Full Text:

PDF (Czech)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

           

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.