Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives From Everyday Aesthetics to Rethinking Existence. The Possible Dialogue between Jean Luc Nancy’s Ontology and the Aesthetics of the Everyday Abstract   PDF (English)
Natasha Luna Málaga
 
Vol 8, No 2 (2019) From Tomas Kulka on Kitsch and Art to Art as a Singular Rule Abstract   PDF (English)
Doron Avital, Karolína Dolanská
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Funkcia a význam naivnosti výrazu pre oficiálne výtvarné umenie „času neslobody“ na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť Abstract   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Giorgio Agamben on Aesthetics and Criticism Abstract   PDF (English)
Veronika Darida
 
Vol 4, No 1 (2015) Hesse v Arkádii (charakteristika výtvarnej činnosti literáta Hermanna Hesseho) Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 11, No 1 (2022): Aesthetics in Korea. Traditions and Perspectives Highbrow Somaesthetics of Sex Abstract   PDF (English)
Max Ryynänen
 
Vol 7, No 1 (2018) How distinction between work and object helps us in ontology of art? Abstract   PDF (Slovak)
Ján Hrkút
 
Vol 2, No 2 (2013) Hudba, zvuk a hluk v súčasnom hudobnodramatickom umení Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 6, No 1 (2017) Hudobná tvorba a aktivity slovenských hudobných skladateľov v emigrácii a ich reflexia v slovenskej muzikológii Abstract   PDF (Slovak)
Anna Juhaščiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Hudobné kontexty románu Thomasa Manna Doktor Faustus a jeho reflexia v slovenskom hudobnom prostredí Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 5, No 1 (2016) Ikonografická a štrukturalistická analýza ako dve možné východiská estetickej interpretácie pravekého umenia Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Interpretácia ako príčina, alebo riešenie konfliktu v kultúre a umení Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Introduction to Arnold Berleant’s Perspective Abstract   PDF (English)
Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Ján Albrecht Ján Albrecht – estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Jana z Arku alebo Keď vzplanie len hlavná hrdinka Details   PDF (Slovak)
Petra Bodáková
 
Vol 4, No 1 (2015) K problému rozpadu a konštitúcie nových poslucháčskych návykov zo zorného uhla hudobnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 3, No 1 (2014) K Schopenhauerovej teórii génia a morálky v kontexte s učením Jaroslava Duška Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Kafka and Buber. Testimony and Impossibility Abstract   PDF (English)
András Czeglédi
 
Vol 7, No 2 (2018) Katharina Grosse - Conceptual Analysis of the Selected Work Abstract   PDF (CZECH)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Kdo je Cindy Sherman? Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Šantová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Details   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 8, No 2 (2019) Kitsch Happens. On the Kitsch Experience of Nature (Hommage à Tomáš Kulka) Abstract   PDF (English)
Max Ryynänen
 
Vol 2, No 2 (2013) Komunikačné kompetencie pravekých artefaktov Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Koncept filozofie umenia a estetiky umenia S. K. Langerovej Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
76 - 100 of 211 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>