Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2013) Hudba, zvuk a hluk v súčasnom hudobnodramatickom umení Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 6, No 1 (2017) Hudobná tvorba a aktivity slovenských hudobných skladateľov v emigrácii a ich reflexia v slovenskej muzikológii Abstract   PDF (Slovak)
Anna Juhaščiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Hudobné kontexty románu Thomasa Manna Doktor Faustus a jeho reflexia v slovenskom hudobnom prostredí Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 5, No 1 (2016) Ikonografická a štrukturalistická analýza ako dve možné východiská estetickej interpretácie pravekého umenia Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Interpretácia ako príčina, alebo riešenie konfliktu v kultúre a umení Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Introduction to Arnold Berleant’s Perspective Abstract   PDF (English)
Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Ján Albrecht Ján Albrecht – estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Jana z Arku alebo Keď vzplanie len hlavná hrdinka Details   PDF (Slovak)
Petra Bodáková
 
Vol 4, No 1 (2015) K problému rozpadu a konštitúcie nových poslucháčskych návykov zo zorného uhla hudobnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 3, No 1 (2014) K Schopenhauerovej teórii génia a morálky v kontexte s učením Jaroslava Duška Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Kafka and Buber. Testimony and Impossibility Abstract   PDF (English)
András Czeglédi
 
Vol 7, No 2 (2018) Katharina Grosse - Conceptual Analysis of the Selected Work Abstract   PDF (CZECH)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Kdo je Cindy Sherman? Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Šantová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Details   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 8, No 2 (2019) Kitsch Happens. On the Kitsch Experience of Nature (Hommage à Tomáš Kulka) Abstract   PDF (English)
Max Ryynänen
 
Vol 2, No 2 (2013) Komunikačné kompetencie pravekých artefaktov Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Koncept filozofie umenia a estetiky umenia S. K. Langerovej Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Konotačné pole detského aspektu výrazu Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 4, No 2 (2015) KOPČÁKOVÁ, S. 2013. Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí Abstract   PDF (Slovak)
Renáta Beličová
 
Vol 4, No 1 (2015) KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba Abstract   PDF (Slovak)
Anna Babjaková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba Abstract   PDF (Slovak)
Mária Mulíková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. (Ed.). 2016. Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Cmorejová
 
Vol 6, No 1 (2017) KOPČÁKOVÁ, S., MAKKY, L. (eds.). 2017. 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove: Studia Aesthetica XVI Abstract   PDF (Slovak)
Libor Fridman
 
Vol 7, No 1 (2018) KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII. Abstract   PDF (Czech)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 2, No 1 (2013) Kritická analýza existencie (pojmu) „pravekého umenia“ Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
76 - 100 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>