Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2017) KOPČÁKOVÁ, S., MAKKY, L. (eds.). 2017. 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove: Studia Aesthetica XVI Abstract   PDF (Slovak)
Libor Fridman
 
Vol 7, No 1 (2018) KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII. Abstract   PDF (Czech)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 2, No 1 (2013) Kritická analýza existencie (pojmu) „pravekého umenia“ Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 7, No 1 (2018) KUŠNÍROVÁ, Eva (2017): The Theatre of Particular Features. Theatre Ensemble Hviezdoslav Spišská Nová Ves. Abstract   PDF (Slovak)
Pavol Zubal
 
Vol 8, No 2 (2019) Kvokačka, A. – Migašová, J.: Súradnice estetiky, umenia a kultúry IV: Študovať estetiku: koncepcie, stratégie a súvislosti štúdia estetiky na Slovensku a v zahraničí Abstract   PDF (Slovak)
Sandra Zákutná
 
Vol 4, No 1 (2015) Langerovej estetika: reflexie v dejinách európskej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Agáta Košičanová
 
Vol 7, No 2 (2018) MAKKY, L. (2017): The Image, Art and Culture of Iron Age in Slovakia: Artistic and Aesthetic Approach Abstract   PDF (SLOVAK)
Jana Migašová
 
Vol 8, No 2 (2019) MAKKY, Lukáš (2019): Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. [From the Beginning til the End and Beyond: The Art in Definitional Coordinates] Abstract   PDF (English)
Jana Migašová, Peter Gurský
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads MARKOVIČ, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Abstract   PDF (SLOVAK)
Nina Kollárová
 
Vol 4, No 2 (2015) Medzi súradnicami prózy, histórie a literárnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Viera Žemberová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane MICHALEC, M. 2015. Óda na radosť trochu inak. Úvod k hlavným typom hudobných foriem Abstract   PDF (Slovak)
Anna Babjaková
 
Vol 4, No 2 (2015) Miesto praveku v dejinách a teórii výtvarného umenia 20. storočia v stredoeurópskom priestore Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 1 (2015) MIGAŠOVÁ, J. a MAKKY, L. 2015. Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry Abstract   PDF (Slovak)
Anna Prištiaková
 
Vol 2, No 1 (2013) Môžeme sa hudby báť? Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Hviščová
 
Vol 8, No 1 (2019) Music, the arts and everyday life experience Abstract   PDF (English)
Slávka Kopčáková
 
Vol 3, No 1 (2014) Musica viva in schola Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 7, No 2 (2018) Musical Idioms as Meaningful and Expressive Constants. Marek Piaček: Apolloopera - A Melodrama about Bombing for the Choir, Actor and Trombone Abstract   PDF (SLOVAK)
Renáta Beličová
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Mýtizácia a demýtizácia v románe Thomasa Manna Doktor Faustus? Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 2, No 1 (2013) Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove I. Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Kopas
 
Vol 2, No 2 (2013) Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove II. Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Kopas
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads Natural Beauty by Adorno: in Dependence and Opposition to the World of Domination Abstract   PDF (SLOVAK)
Peter Brezňan
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Neprirodzená prirodzenosť Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Nesmrteľnosť, moc a démonické sily Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 8, No 2 (2019) Non-structural version of the variational method - the explanatory weakness of Gestalt, the limits of imagination and rejection of the Other Abstract   PDF (Czech)
Vlastimil Zuska
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads Notes on the Text – Perception of the Text, (Non)Violation of Expectation, Recipient vs Author Abstract   PDF (CZECH)
Ondřej Krátky
 
76 - 100 of 154 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>