Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2017) Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis ESPES: Aesthetic cogitationis Details   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) Details   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 2, No 2 (2013) Estetika v divadle Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) European Thinking and the Study of World Art from a Natural Perspective Abstract   PDF (ENGLISH)
Ancuta Mortu
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 3, No 1 (2014) Fenomén drotárstva v reflexii umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Pecníková, Petra Krausová
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“ Abstract   PDF (Slovak)
Vladimír Fulka
 
Vol 6, No 1 (2017) Filozofické úvahy Jana Amosa Komenského o človeku a výchove Abstract   PDF (Slovak)
Alexandra Hudáčová
 
Vol 5, No 1 (2016) Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ v umení Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Funkcia a význam naivnosti výrazu pre oficiálne výtvarné umenie „času neslobody“ na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť Abstract   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 4, No 1 (2015) Hesse v Arkádii (charakteristika výtvarnej činnosti literáta Hermanna Hesseho) Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 7, No 1 (2018) How distinction between work and object helps us in ontology of art? Abstract   PDF (Slovak)
Ján Hrkút
 
Vol 2, No 2 (2013) Hudba, zvuk a hluk v súčasnom hudobnodramatickom umení Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 6, No 1 (2017) Hudobná tvorba a aktivity slovenských hudobných skladateľov v emigrácii a ich reflexia v slovenskej muzikológii Abstract   PDF (Slovak)
Anna Juhaščiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Hudobné kontexty románu Thomasa Manna Doktor Faustus a jeho reflexia v slovenskom hudobnom prostredí Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 5, No 1 (2016) Ikonografická a štrukturalistická analýza ako dve možné východiská estetickej interpretácie pravekého umenia Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Interpretácia ako príčina, alebo riešenie konfliktu v kultúre a umení Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Introduction to Arnold Berleant’s Perspective Abstract   PDF (English)
Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Ján Albrecht Ján Albrecht – estetická dimenzia všestrannej umeleckej a pedagogickej osobnosti Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Jana z Arku alebo Keď vzplanie len hlavná hrdinka Details   PDF (Slovak)
Petra Bodáková
 
Vol 4, No 1 (2015) K problému rozpadu a konštitúcie nových poslucháčskych návykov zo zorného uhla hudobnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Slávka Kopčáková
 
26 - 50 of 125 Items << < 1 2 3 4 5 > >>