Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Boh a poznanie vo svetle Faustovho voluntarizmu Abstract   PDF (Slovak)
Ján Čakanek
 
Vol 7, No 1 (2018) BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra. Abstract   PDF (Slovak)
Renáta Kočišová
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Celebrating Slovak Cinema. A Report from the 20th Czech-Slovak Cinema Conference, 21 - 24 October 2021, Krpáčovo Details   PDF (Slovak)
Michaela Malíčková
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Collectors, Collecting and Non-collectibles. Between Everyday Aesthetics and Aestheticism Abstract   PDF (English)
Mădălina Diaconu
 
Vol 8, No 2 (2019) Contemporary Aesthetics. A Topographic Attempt Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini, Adrián Kvokačka
 
Vol 7, No 1 (2018) Cubism: Art and Philosophy Abstract   PDF (English)
Dan O’Brien
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Cultivating Aesthetic Sensibility for Sustainability Abstract   PDF (English)
Noora-Helena Korpelainen
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Current Issues of 20th- and 21st-Century Musical Aesthetics Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 3, No 1 (2014) DAVIES, S. 2012. The Artful Species: Aesthetics, Art and Evolution Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Decorum. An Ancient Idea for Everyday Aesthetics? Abstract   PDF (English)
Elisabetta Di Stefano
 
Vol 8, No 2 (2019) Descriptivism in Meta-Ontology of Music: A Plea for Reflective Equilibrium Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini
 
Vol 4, No 2 (2015) Divadelná poetika inonárodného tvorcu (Henryk Rozen) Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 2, No 1 (2013) Dramaturgia, ktorú vytvára život sám... Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 7, No 1 (2018) Editorial Details   PDF (English)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 7, No 2 (2018) Editorial Details   PDF (ENGLISH)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads Editorial Abstract   PDF (ENGLISH)
Adrián Kvokačka
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Editorial Details   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Editorial Details   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Engagement and Resonance: Two Ways out from Disinterestedness and Alienation Abstract   PDF (English)
Mădălina Diaconu
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Enjoyment in Levinas and the Aesthetics of Everyday Life Abstract   PDF (English)
Alfonso Hoyos Morales
 
Vol 2, No 2 (2013) Environmentálne angažované umenie ako výzva pre Carlsonovu kognitívnu environmentálnu estetiku Abstract   PDF (Slovak)
Barbora Bakošová
 
Vol 6, No 1 (2017) Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis ESPES: Aesthetic cogitationis Details   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Essay on the Concept of Art and Reality Abstract   PDF (English)
Zoltán Gyenge
 
26 - 50 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>