Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2014) DAVIES, S. 2012. The Artful Species: Aesthetics, Art and Evolution Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 8, No 2 (2019) Descriptivism in Meta-Ontology of Music: A Plea for Reflective Equilibrium Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini
 
Vol 4, No 2 (2015) Divadelná poetika inonárodného tvorcu (Henryk Rozen) Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 2, No 1 (2013) Dramaturgia, ktorú vytvára život sám... Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 7, No 1 (2018) Editorial Details   PDF (English)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 7, No 2 (2018) Editorial Details   PDF (ENGLISH)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads Editorial Abstract   PDF (ENGLISH)
Adrián Kvokačka
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Engagement and Resonance: Two Ways out from Disinterestedness and Alienation Abstract   PDF (English)
Mădălina Diaconu
 
Vol 2, No 2 (2013) Environmentálne angažované umenie ako výzva pre Carlsonovu kognitívnu environmentálnu estetiku Abstract   PDF (Slovak)
Barbora Bakošová
 
Vol 6, No 1 (2017) Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis ESPES: Aesthetic cogitationis Details   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) Details   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 2, No 2 (2013) Estetika v divadle Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) European Thinking and the Study of World Art from a Natural Perspective Abstract   PDF (ENGLISH)
Ancuta Mortu
 
Vol 8, No 1 (2019) Exhausted Art Abstract   PDF (Czech)
Barbora Kundračiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 3, No 1 (2014) Fenomén drotárstva v reflexii umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Pecníková, Petra Krausová
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“ Abstract   PDF (Slovak)
Vladimír Fulka
 
Vol 6, No 1 (2017) Filozofické úvahy Jana Amosa Komenského o človeku a výchove Abstract   PDF (Slovak)
Alexandra Hudáčová
 
Vol 5, No 1 (2016) Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ v umení Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 8, No 1 (2019) From Definition to Criticism Abstract   PDF (Czech)
Dávid Skalický
 
Vol 8, No 2 (2019) From Tomas Kulka on Kitsch and Art to Art as a Singular Rule Abstract   PDF (English)
Doron Avital, Karolína Dolanská
 
26 - 50 of 154 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>