Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2014) K Schopenhauerovej teórii génia a morálky v kontexte s učením Jaroslava Duška Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 7, No 2 (2018) Katharina Grosse - Conceptual Analysis of the Selected Work Abstract   PDF (CZECH)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Kdo je Cindy Sherman? Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Šantová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Details   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 2, No 2 (2013) Komunikačné kompetencie pravekých artefaktov Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Koncept filozofie umenia a estetiky umenia S. K. Langerovej Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Konotačné pole detského aspektu výrazu Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 4, No 2 (2015) KOPČÁKOVÁ, S. 2013. Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí Abstract   PDF (Slovak)
Renáta Beličová
 
Vol 4, No 1 (2015) KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba Abstract   PDF (Slovak)
Anna Babjaková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba Abstract   PDF (Slovak)
Mária Mulíková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane KOPČÁKOVÁ, S. (Ed.). 2016. Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Cmorejová
 
Vol 6, No 1 (2017) KOPČÁKOVÁ, S., MAKKY, L. (eds.). 2017. 25 rokov študijného odboru estetika v Prešove: Studia Aesthetica XVI Abstract   PDF (Slovak)
Libor Fridman
 
Vol 7, No 1 (2018) KOPČÁKOVÁ, Slávka – KVOKAČKA, Adrián. (2018): Súradnice estetiky, umenia a kultúry III – Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia. Studia Aesthetica XVII. Abstract   PDF (Czech)
Kateřina Dytrtová
 
Vol 2, No 1 (2013) Kritická analýza existencie (pojmu) „pravekého umenia“ Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 7, No 1 (2018) KUŠNÍROVÁ, Eva (2017): The Theatre of Particular Features. Theatre Ensemble Hviezdoslav Spišská Nová Ves. Abstract   PDF (Slovak)
Pavol Zubal
 
Vol 4, No 1 (2015) Langerovej estetika: reflexie v dejinách európskej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Agáta Košičanová
 
Vol 7, No 2 (2018) MAKKY, L. (2017): The Image, Art and Culture of Iron Age in Slovakia: Artistic and Aesthetic Approach Abstract   PDF (SLOVAK)
Jana Migašová
 
Vol 4, No 2 (2015) Medzi súradnicami prózy, histórie a literárnej estetiky Abstract   PDF (Slovak)
Viera Žemberová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane MICHALEC, M. 2015. Óda na radosť trochu inak. Úvod k hlavným typom hudobných foriem Abstract   PDF (Slovak)
Anna Babjaková
 
Vol 4, No 2 (2015) Miesto praveku v dejinách a teórii výtvarného umenia 20. storočia v stredoeurópskom priestore Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 1 (2015) MIGAŠOVÁ, J. a MAKKY, L. 2015. Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry Abstract   PDF (Slovak)
Anna Prištiaková
 
Vol 2, No 1 (2013) Môžeme sa hudby báť? Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Hviščová
 
Vol 3, No 1 (2014) Musica viva in schola Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 7, No 2 (2018) Musical Idioms as Meaningful and Expressive Constants. Marek Piaček: Apolloopera - A Melodrama about Bombing for the Choir, Actor and Trombone Abstract   PDF (SLOVAK)
Renáta Beličová
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Mýtizácia a demýtizácia v románe Thomasa Manna Doktor Faustus? Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
51 - 75 of 125 Items << < 1 2 3 4 5 > >>