Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) Details   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 2, No 2 (2013) Estetika v divadle Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) European Thinking and the Study of World Art from a Natural Perspective Abstract   PDF (ENGLISH)
Ancuta Mortu
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics and Philosophical Hermeneutics Abstract   PDF (English)
Carsten Friberg
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics Solving Social Problems Abstract   PDF (English)
Ossi Naukkarinen
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics: European Perspectives. Introduction Abstract   PDF (English)
Elisabetta Di Stefano, Sanna Lehtinen
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Everyday Heritage and Aesthetics: A Reply to Giombini Abstract   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Everyday Heritage and Place-Making Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini
 
Vol 8, No 1 (2019) Exhausted Art Abstract   PDF (Czech)
Barbora Kundračiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 3, No 1 (2014) Fenomén drotárstva v reflexii umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Pecníková, Petra Krausová
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Fictional Objects within the Theory of Mental Files: Problems and Prospects Abstract   PDF (English)
Zoltán Vecsey
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“ Abstract   PDF (Slovak)
Vladimír Fulka
 
Vol 6, No 1 (2017) Filozofické úvahy Jana Amosa Komenského o človeku a výchove Abstract   PDF (Slovak)
Alexandra Hudáčová
 
Vol 5, No 1 (2016) Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ v umení Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 8, No 1 (2019) From Definition to Criticism Abstract   PDF (Czech)
Dávid Skalický
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives From Everyday Aesthetics to Rethinking Existence. The Possible Dialogue between Jean Luc Nancy’s Ontology and the Aesthetics of the Everyday Abstract   PDF (English)
Natasha Luna Málaga
 
Vol 8, No 2 (2019) From Tomas Kulka on Kitsch and Art to Art as a Singular Rule Abstract   PDF (English)
Doron Avital, Karolína Dolanská
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Funkcia a význam naivnosti výrazu pre oficiálne výtvarné umenie „času neslobody“ na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis G. Santayana – estetik, filozof, literát – inšpiruje súčasnosť Abstract   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Giorgio Agamben on Aesthetics and Criticism Abstract   PDF (English)
Veronika Darida
 
Vol 4, No 1 (2015) Hesse v Arkádii (charakteristika výtvarnej činnosti literáta Hermanna Hesseho) Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 7, No 1 (2018) How distinction between work and object helps us in ontology of art? Abstract   PDF (Slovak)
Ján Hrkút
 
51 - 75 of 197 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>