Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Engagement and Resonance: Two Ways out from Disinterestedness and Alienation Abstract   PDF (English)
Mădălina Diaconu
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Enjoyment in Levinas and the Aesthetics of Everyday Life Abstract   PDF (English)
Alfonso Hoyos Morales
 
Vol 2, No 2 (2013) Environmentálne angažované umenie ako výzva pre Carlsonovu kognitívnu environmentálnu estetiku Abstract   PDF (Slovak)
Barbora Bakošová
 
Vol 6, No 1 (2017) Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis ESPES: Aesthetic cogitationis Details   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Essay on the Concept of Art and Reality Abstract   PDF (English)
Zoltán Gyenge
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) Details   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 2, No 2 (2013) Estetika v divadle Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) European Thinking and the Study of World Art from a Natural Perspective Abstract   PDF (ENGLISH)
Ancuta Mortu
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics and Philosophical Hermeneutics Abstract   PDF (English)
Carsten Friberg
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics Solving Social Problems Abstract   PDF (English)
Ossi Naukkarinen
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Everyday Aesthetics: European Perspectives. Introduction Abstract   PDF (English)
Elisabetta Di Stefano, Sanna Lehtinen
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Everyday Heritage and Aesthetics: A Reply to Giombini Abstract   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Everyday Heritage and Place-Making Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini
 
Vol 8, No 1 (2019) Exhausted Art Abstract   PDF (Czech)
Barbora Kundračiková
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 3, No 1 (2014) Fenomén drotárstva v reflexii umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Pecníková, Petra Krausová
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Fictional Objects within the Theory of Mental Files: Problems and Prospects Abstract   PDF (English)
Zoltán Vecsey
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“ Abstract   PDF (Slovak)
Vladimír Fulka
 
Vol 6, No 1 (2017) Filozofické úvahy Jana Amosa Komenského o človeku a výchove Abstract   PDF (Slovak)
Alexandra Hudáčová
 
Vol 11, No 1 (2022): Aesthetics in Korea. Traditions and Perspectives Flâneur from South Moravia: An Appendix to ESPES 10(2) Abstract   PDF (English)
Lenka Lee
 
Vol 5, No 1 (2016) Fráza, repetícia, apatia: vybrané manifestácie „banálneho“ v umení Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 8, No 1 (2019) From Definition to Criticism Abstract   PDF (Czech)
Dávid Skalický
 
51 - 75 of 211 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>