Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2014) DAVIES, S. 2012. The Artful Species: Aesthetics, Art and Evolution Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Decorum. An Ancient Idea for Everyday Aesthetics? Abstract   PDF (English)
Elisabetta Di Stefano
 
Vol 8, No 2 (2019) Descriptivism in Meta-Ontology of Music: A Plea for Reflective Equilibrium Abstract   PDF (English)
Lisa Giombini
 
Vol 11, No 2 (2022): Dwelling Aesthetics: New Paradigms and Perspectives Disrupted Dwelling: Forensic Aesthetics and the Visibility of Violence Abstract   PDF (English)
Martin Charvát
 
Vol 4, No 2 (2015) Divadelná poetika inonárodného tvorcu (Henryk Rozen) Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 2, No 1 (2013) Dramaturgia, ktorú vytvára život sám... Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 11, No 2 (2022): Dwelling Aesthetics: New Paradigms and Perspectives Dwelling Means Cultivating Atmospheres Abstract   PDF (English)
Tonino Griffero
 
Vol 7, No 1 (2018) Editorial Details   PDF (English)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 7, No 2 (2018) Editorial Details   PDF (ENGLISH)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads Editorial Abstract   PDF (ENGLISH)
Adrián Kvokačka
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Editorial Details   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Editorial Details   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 11, No 1 (2022): Aesthetics in Korea. Traditions and Perspectives Editorial Details   PDF (English)
Adrián Kvokačka
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Engagement and Resonance: Two Ways out from Disinterestedness and Alienation Abstract   PDF (English)
Mădălina Diaconu
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Enjoyment in Levinas and the Aesthetics of Everyday Life Abstract   PDF (English)
Alfonso Hoyos Morales
 
Vol 2, No 2 (2013) Environmentálne angažované umenie ako výzva pre Carlsonovu kognitívnu environmentálnu estetiku Abstract   PDF (Slovak)
Barbora Bakošová
 
Vol 6, No 1 (2017) Ernst Hans Gombrich: jeho koncepcia dejín umenia, metodologické východiská a príspevok k chápaniu moderného výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis ESPES: Aesthetic cogitationis Details   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Essay on the Concept of Art and Reality Abstract   PDF (English)
Zoltán Gyenge
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Estetická norma artefaktov trácko-skýtskeho horizontu na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Estetická skúsenosť dnes. Skúmanie somaestetiky vo vzťahu k estetike každodennosti a estetike environmentu Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Estetické myslenie na Slovensku v rokoch 1890 – 1949 v kontexte európskej a stredoeurópskej estetiky (správa z konferencie) Details   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 2, No 2 (2013) Estetika v divadle Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) European Thinking and the Study of World Art from a Natural Perspective Abstract   PDF (ENGLISH)
Ancuta Mortu
 
51 - 75 of 258 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>