KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba

Mária Mulíková

Abstract


KOPČÁKOVÁ, S. 2015. Hudobná estetika a populárna hudba. Vysokoškolská učebnica. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, ISBN 978-80-5551400-0.

Full Text:

PDF (Slovak)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

           

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.