KOPČÁKOVÁ, S. (Ed.). 2016. Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie

Ivana Cmorejová

Abstract


KOPČÁKOVÁ, S. (Ed.). 2016. Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie. Studia scientiae artis II. Opera theoriae artis. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1595-3.

Full Text:

PDF (Slovak)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

      

 

ESPES (ISSN 1339-1119) is published biannually by Society for Aesthetics in Slovakia
Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia

This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.