MAKKY, L. (2017): The Image, Art and Culture of Iron Age in Slovakia: Artistic and Aesthetic Approach

Jana Migašová

Abstract


MAKKY, L. (2017): Obraz, umenie a kultúra doby železnej na Slovensku: Umelecký a estetický pohľad. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-1843-5.


Full Text:

PDF (SLOVAK)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

      

 

ESPES (ISSN 1339-1119) is published biannually by Society for Aesthetics in Slovakia
Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia

This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.