MAKKY, L. (2017): The Image, Art and Culture of Iron Age in Slovakia: Artistic and Aesthetic Approach

Jana Migašová

Abstract


MAKKY, L. (2017): Obraz, umenie a kultúra doby železnej na Slovensku: Umelecký a estetický pohľad. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-1843-5.


Full Text:

PDF (SLOVAK)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

      

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.