Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 The program of cultural refinement in 19th century Hungary: The Example of Count Széchenyi and Baron Kemény Abstract   PDF (English)
Ferenc Horkay Hörcher
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads The Self-Overcoming of (Western) Postmodern Aesthetics Abstract   PDF (ENGLISH)
Gerald Cipriani
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 The Significance of Banal Things: A Reply to Makky Abstract   PDF (English)
Tufan Acil
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 The Ugliness of Banal Truths Abstract   PDF (English)
Jana Sošková
 
Vol 7, No 2 (2018) TŘEŠTÍK, M. (2016): Art of Percieve Art. Guerilla Writing about Art Abstract   PDF (SLOVAK)
Renáta Kišoňová
 
Vol 2, No 1 (2013) Úloha pôvodnej a modernej architektúry pri estetizácii verejného priestoru Abstract   PDF (Slovak)
Jana Pecníková, Anna Slatinská
 
Vol 4, No 2 (2015) Umelecký text ako interpretačný problém a podnet pre estetickú výchovu: k problematike interpretácie grafickej knihy Shauna Tana Pravidlá leta Abstract   PDF (Slovak)
Martina Petríková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Umenie ako (ne)dorozumenie Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Umenie verzus skutočnosť v barokovej jezuitskej školskej dráme Švehla Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Kopas
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Urban Technologies – The New Everydayness: A Reply to Lehtinen Abstract   PDF (English)
Sandra Zákutná
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Úvahy o slobode Kantom koncipovanej geniality Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 4, No 2 (2015) V záujme starostlivosti o "naše" avantgardy: estetické, axiologické a umelecko-teoretické polohy kritičky a kunsthistoričky Ivy Mojžišovej Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 3, No 1 (2014) Versailles – architektonický a umelecký skvost Ľudovíta XIV Abstract   PDF (Slovak)
Monika Kniezova, Jana Pecníková
 
Vol 4, No 2 (2015) Vizuálna kompozícia farieb ako estetická kvalita filmu Abstract   PDF (Slovak)
Jozef Mergeš
 
Vol 4, No 2 (2015) Vizuálne umenie a obrat k neurovedám Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Ihringová
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 What Makes Things Banal Abstract   PDF (English)
Lukáš Makky
 
Vol 5, No 1 (2016) Wittgensteinovo chápanie pravidiel v kontexte Kantovej teórie umenia Abstract   PDF (Slovak)
Štefan Haško
 
Vol 2, No 2 (2013) World New Music Days – festival otvárania brán do sveta Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 8, No 1 (2019) ZAKARIA, F. (2017). In Defence of a Liberal Education Abstract   PDF (Czech)
Lenka Lee
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 2, No 1 (2013) Životaschopnosť jedného prístupu. Poznámky ku kantovskej línii interpretácie kategórie vznešeného (pokračovanie) Abstract   PDF (Slovak)
Adrián Kvokačka
 
Vol 7, No 1 (2018) “Now lett your constancy your honor prove...”: “Constant Art” of Lady Mary Wroth Abstract   PDF (Czech)
Martina Kastnerová
 
176 - 197 of 197 Items << < 3 4 5 6 7 8