Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Perly romantizmu ako predvianočná nádielka hudobnej krásy Details   PDF (Slovak)
Alica Brőstlová, Marcela Šelembová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Pierre-Laurent Cassiére: Mimnemesis Abstract   PDF (Slovak)
Ivana Pančáková
 
Vol 5, No 1 (2016) PIRNÍKOVÁ, T. 2015. Umelec a intelektuál v zrkadle času (Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho) Abstract   PDF (Slovak)
Júlia Kopilcová
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane Pocta Shakespearovi – Štátny komorný orchester Žilina Details   PDF (Slovak)
Branislav Sabol
 
Vol 2, No 2 (2013) Postmoderná primitívnosť v okruhu slovenského výtvarného umenia Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 4, No 1 (2015) Poznámky k pravekému umeniu: východiská a možnosti definície Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 9, No 2 (2020): Aesthetic Crossroads 2 Pragmatists on the Everyday Aesthetic Experience Abstract   PDF (English)
Alexander Kremer
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Pramene a formy primitivizmu vo výtvarnom umení prvej polovice 20. storočia na Slovensku Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 12, No 1 (2023): Aesthetic Crossroads 4 Preface Abstract   PDF (English)
Valery Vinogradovs
 
Vol 8, No 2 (2019) Projective aesthetics as a possible world Abstract   PDF (English)
Boris Orlov
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Propedeutics to the Art of Theater Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 9, No 1 (2020): Aesthetic Crossroads ŘEBÍKOVÁ, B. (2020): Poučený estetický postoj – Estetika současného umění Abstract   PDF (SLOVAK)
Tomáš Timko
 
Vol 7, No 1 (2018) Reconsidering Ingarden’s Contribution to European Aesthetics: Aesthetic Experience and the Concept of Encounter Abstract   PDF (English)
Małgorzata Anna Szyszkowska
 
Vol 10, No 2 (2021): Everyday Aesthetics: European Perspectives Reflections on Everyday Aesthetics. Considerations on Photography – Insights from Nino Migliori’s works Abstract   PDF (English)
Laura Rossi
 
Vol 12, No 2 (2023): Reframing Beauty: Body, Environment, Art Reframing Beauty: Body, Environment, Art – An Introduction Abstract   PDF (English)
Andrej Démuth, Lukáš Makky
 
Vol 4, No 1 (2015) Reklama ako popkultúrny produkt Abstract   PDF (Slovak)
Eva Peknušiaková
 
Vol 10, No 1 (2021): Aesthetic Crossroads 3 Remarks upon the Aesthetics of the Night Sky Abstract   PDF (English)
Endre Szécsényi
 
Vol 13, No 1 (2024): Olfactory Aesthetics Review of Kapitoly z estetiky múzických umení Abstract   PDF (English)
Zuzana Slušná
 
Vol 13, No 1 (2024): Olfactory Aesthetics Review of Olfaction: An Interdisciplinary Perspective from Philosophy to Life Sciences Abstract   PDF (English)
Gwenn-Aël Lynn, Debra Riley Parr
 
Vol 13, No 1 (2024): Olfactory Aesthetics Review of Olfactory Art and the Political in an Age of Resistance Abstract   PDF (English)
Nicola Di Stefano, Maria Teresa Russo
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Román Thomasa Manna „Doktor Faustus“ a hudobná estetika Theodora W. Adorna Abstract   PDF (Slovak)
Vladimír Fulka
 
Vol 6, No 1 (2017) Rozhovor so sochárom Jánom Zelinkom Details   PDF (Slovak)
Andrea Galajdová
 
Vol 2, No 1 (2013) Santayana a avantgarda Abstract   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 4, No 2 (2015) ŠEDÍK, M. 2014. Filozofia umenia/Analytická tradícia Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 6, No 1 (2017) Semiotická transformácia arcimotívu čarovnej premeny v rozprávkovej látke „kráska a zviera“ Abstract   PDF (Slovak)
Nikola Danišová
 
176 - 200 of 258 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>