Kvokačka, A. – Migašová, J.: Súradnice estetiky, umenia a kultúry IV: Študovať estetiku: koncepcie, stratégie a súvislosti štúdia estetiky na Slovensku a v zahraničí

Sandra Zákutná

Abstract


Kvokačka, A. – Migašová, J.: Súradnice estetiky, umenia a kultúry IV: Študovať estetiku: koncepcie, stratégie a súvislosti štúdia estetiky na Slovensku a v zahraničí. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2019. ISBN 978-80-555-2310-1. 198 s.

Full Text:

PDF (Slovak)


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3633264

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

      

 

ESPES (ISSN 1339-1119) is published biannually by Society for Aesthetics in Slovakia
Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia

This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.