Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2014) Esej o farbách a (ne)farbách vo filme Abstract   PDF (Slovak)
Jozef Mergeš
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement A Dialectical Approach to Berleant’s Concept of Engagement Abstract   PDF (English)
Thomas Leddy
 
Vol 8, No 1 (2019) A Scribble or The Art? New Diletantisms as a Source of Tired Audience Abstract   PDF (Czech)
Lenka Lee
 
Vol 8, No 1 (2019) Aesthetic Experts Abstract   PDF (English)
Tereza Hadravová
 
Vol 2, No 2 (2013) Aesthetics in Action (správa z 19. Medzinárodného kongresu estetiky) Details   PDF (Slovak)
Agáta Košičanová
 
Vol 7, No 1 (2018) Aesthetics of Photography in the Era of Instagramism Abstract   PDF (Slovak)
Michaela Pašteková
 
Vol 3, No 1 (2014) AISTHESIS Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J. F. Lyotarda, G. Deleuze a F. Guattariho Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 5, No 1 (2016) Anestetický účinok televízneho spravodajstva Abstract   PDF (Slovak)
Eva Peknušiaková
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Approaching Aisthetics Or: Installation Art and Environmental Aesthetics as Investigative Activity Abstract   PDF (English)
Benno Hinkes
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus Abstract   PDF (Slovak)
David Kozel
 
Vol 6, No 2 (2017): Aesthetics Between Art and Society: Perspectives of Arnold Berleant’s Postkantian Aesthetics of Engagement Architecture of movement Abstract   PDF (English)
Katarzyna Nawrocka
 
Vol 5, No 2 (2016): Keď mlčia múzy – rinčia zbrane ARS NOVA - Festival súčasného umenia Details   PDF (Slovak)
Andrea Šafranová
 
Vol 5, No 1 (2016) BANDUROVÁ, L. 2015. George Santayana: priekopník estetického myslenia v USA Abstract   PDF (Slovak)
Jana Sošková
 
Vol 5, No 1 (2016) Bauhaus a Heideggerov fenomén odkrývania pravdy umeleckého diela Abstract   PDF (Slovak)
Katarína Šantová, Lenka Bandurová
 
Vol 5, No 1 (2016) BERGEROVÁ, X. (ed.). 2014. Ján Berger Abstract   PDF (Slovak)
Jana Migašová
 
Vol 6, No 1 (2017) BÍLEK, P., A., DADAJÍK, O., KAPLICKÝ, M., PAPOUŠEK, V., SKALICKÝ, D., STANĚK, J. 2017. Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem Abstract   PDF (Slovak)
Lenka Bandurová
 
Vol 3, No 2 (2014): Faustovské motívy v estetike, etike, filozofii, literatúre a umení minulosti a súčasnosti Boh a poznanie vo svetle Faustovho voluntarizmu Abstract   PDF (Slovak)
Ján Čakanek
 
Vol 7, No 1 (2018) BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra. Abstract   PDF (Slovak)
Renáta Kočišová
 
Vol 7, No 1 (2018) Cubism: Art and Philosophy Abstract   PDF (English)
Dan O’Brien
 
Vol 3, No 1 (2014) DAVIES, S. 2012. The Artful Species: Aesthetics, Art and Evolution Abstract   PDF (Slovak)
Lukáš Makky
 
Vol 4, No 2 (2015) Divadelná poetika inonárodného tvorcu (Henryk Rozen) Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 1, No 1 (2012): Aesthetic cogitationis Divadelný súbor Hviezdoslav a jeho tvorba v poslednom desaťročí Abstract   PDF (Slovak)
Eva Kušnírová
 
Vol 2, No 1 (2013) Dramaturgia, ktorú vytvára život sám... Abstract   PDF (Slovak)
Tatiana Pirníková
 
Vol 7, No 1 (2018) Editorial Details   PDF (English)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
Vol 7, No 2 (2018) Editorial Details   PDF (ENGLISH)
Lukáš Makky, Jana Migašová
 
1 - 25 of 133 Items 1 2 3 4 5 6 > >>