MARKOVIČ, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus.

Nina Kollárová

Abstract


MARKOVIČ, P. (2020): Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 144 s. ISBN 978-80-555-2496-2.


Full Text:

PDF (SLOVAK)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

           

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.