BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra.

Renáta Kočišová

Abstract


BURLAS, Ladislav - KOPČÁKOVÁ, Slávka (2017): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. ISBN 978-80-555-1780-3. 238 s.


Full Text:

PDF (Slovak)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

           

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.