Author Details

Migašová, Jana, Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia, Slovakia

  • Vol 8, No 2 (2019) - Book Reviews
    MAKKY, Lukáš (2019): Od začiatku po koniec a ešte ďalej: umenie v definičných súradniciach. [From the Beginning til the End and Beyond: The Art in Definitional Coordinates]
    Abstract  PDF (English)