Author Details

Prištiaková, Anna, Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia

  • Vol 4, No 1 (2015) - Book Reviews
    MIGAŠOVÁ, J. a MAKKY, L. 2015. Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry
    Abstract  PDF (Slovak)