Sviatok opery - baroková Alcina po prvý raz na východoslovenskej scéne

Andrea Šafranová

Full Text:

PDF (Slovak)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

         

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.