SOUČKOVÁ, M., GAVURA, J. a R. KITTA (eds.). 2015. TOP 5/2013 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii)

Lukáš Makky

Abstract


SOUČKOVÁ, M., GAVURA, J. a R. KITTA (eds.). 2015. TOP 5/2013 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii). Košice: FACE (Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania). 156 s. ISBN 978-80- 89763-14-8.

Full Text:

PDF (Slovak)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

           

 

ESPES. The Slovak Journal of Aesthetics (ISSN 1339-1119) is published biannually by Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia and the Society for Aesthetics in Slovakia

   This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.