Katharina Grosse - Conceptual Analysis of the Selected Work

Kateřina Dytrtová

Abstract


Text seznamuje čtenáře s výukovou metodou nastavení problému, jeho řešení pomocí zavedení a aplikování teoretických pojmů, konceptovou analýzou vybraného díla a důslednou oporou o kontext a ko-text díla. Příklady vybírá ze soudobé scény výtvarného umění a jeho cílem je zdůvodněná interpretace díla. Opírá se o Goodmanovské termíny denotace, exemplifikace a exprese. Metaforickou exemplifikaci, expresi člení průhledem poznávacími perspektivami 1. a 3. osoby na prožitkovou a empatickou komponentu, opírá se tak o teorii artefiletiky. Otevírá a řeší tak problém vztahu relativních objektivních daností díla, jeho intersubjektivně kotvené interpretace a subjektivně vnímaného prožitku z díla. Tvorbu chápe jako způsob poznání.


Keywords


umění, design, tvorba, obsah, význam, struktura díla, kontext, exprese, objektivní, intersubjektivní, subjektivní, výuka, metoda.

Full Text:

PDF (CZECH)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

      

 

ESPES (ISSN 1339-1119) is published biannually by Society for Aesthetics in Slovakia
Institute of Aesthetics and Art Culture, Faculty of Arts, University of Presov, Slovakia

This journal is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.